Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
pracoviště Děčín

Univerzita třetího věku

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

Pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 přinášíme velmi zajímavý nový kurz „Historie a architektura Děčínska“, který povede pracovnice Národního památkového ústavu Mgr. Alena Sellnerová. Cílem kurzu je nejen seznámit účastníky s tradiční historií Děčínska od raného středověku po 20. století (tj. měst Děčína, České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Jílového a dalších), ale zaměřit se i na dochované vrchnostenské i poddanské stavby (včetně tzv. lidové architektury) a objekty první poloviny 20. století, které region utvářejí a definují. Předmětem kurzu bude i péče o historické objekty a jejich stavební vývoj, který bude v maximální míře ilustrován v terénu, tj. přímo na stavbách samotných.

V další nabídce je kurz „Sociální psychologie“ v němž Mgr. Eva Bärtlová přiblíží problematiku vrůstání člověka do společnosti, vývoj jeho chování a jednání, osvojování si kulturních vzorců a utváření jeho společenských rolí pod vlivem sociálního prostředí. Mgr. Daniel Šárovec nabídne kurz „Politický systém České republiky“.

Dále opakovaně půjde o kurz „Letecká doprava kolem nás - I“ Ing. Heleny Chalupníčkové a také kurz „Základy práce na počítači pro začátečníky“, který mohou navštěvovat zájemci, kteří skutečně neměli dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s touto aktivitou. Jedinou podmínkou je, aby doma měli PC nebo notebook, aby mohli pravidelně cvičit nové dovednosti.

V nabídce budou také již zavedené kurzy „Základy práce s počítačem pro pokročilé“, „Anglický jazyk pro mírně pokročilé“ a „Německý jazyk pro mírně pokročilé“.

Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a je jim 55 let a více. Každému kurzu jsou věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Kontaktní adresa

Fakulta dopravní ČVUT v Praze, pracoviště Děčín
Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I

Kontaktní osoba

PhDr. Stanislava Holíková
Telefon: 224 358 407, 603 814 905
e-mail: holiksta@fd.cvut.cz